Lublin oczekuje w dryfie na podejúcie drugiego okrÍtu