Dostępne mapy i zobrazowanie specyfiki działania, w tym niełatwym nawigacyjnie i politycznie rejonie.

Miejsce wyznaczone do postoju statków, które kierowały się do portów w Iraku, w celu kontroli przewożonych towarów. 

Miejsce w którym wykonywano boardingi na statki które kierowały się do portów Iraku