Próba tankowania paliwa w morzu

Po okresie prób morskich, uroczystości pierwszego podniesienia bandery MW RP przyszedł czas próby ze sprzętem wojskowym. Próby te były wykonywane bądź samodzielnie przez okręt lub we współdziałaniu z jednostkami Marynarki Wojennej.

Przygotowanie do testu zrzutni kontenera z paliwem lotniczym dla śmigłowca  Próby w porcie kontenera do przekazywania paliwa okrętowego na inna jednostkę    Przygotowanie go przekazania na ORP LECH olinowania i osprzętu wykorzystywanego podczas RAS  Przygotowanie do RAS  Na ORP LECH trwa wybieranie lin. Worek z ładunkiem testowym dociera na okręt  Beczka oleju dzięki urządzeniu RAS zainstalowanemu na ORP Kontradmirał X. Czernicki dociera na ORP LECH

 

Powrót do strony głównej                                         Powrót do strony o ORP Kontradmirał X. Czernicki