Obecnie w przygotowaniu znajduj± się :

  1. Budowa okrętu proj. B890                                                   Stocznia  Zdjęcia z prób morskich
  2. Zdjęcia z pierwszego podniesienia bandery na                   ORP Kontradmirał X.Czernicki
  3. Pierwsze próby w morzu z użyciem sprzętu pokładowego  ORP LECH
  4. Przygotowania do misji Enduring Freedom                        
  5. Misja EF:                                                                             Mapy rejonu działania z opisami   Zdjęcia z misji
  6. Współdziałanie z U.S. NAVY SEAL's                                 załadunek i nocne operacje
  7. Odwiedzane porty w trakcie trwania misji                          Porty i po co tam byli¶my?       
  8. The Misja                                                                             Parę słów o nieudanej misji pewnego misjonarza
  9. Po misji                                                                                 Refleksje